Stadsnät - Forum

Information från kommunen

Jag har nu pratat med kommunen om hur diskussionerna går med SI. Deras bedömning att SI endast behöver tillstånd över mindre områden, eftersom de tänkt sig att gräva fibernätet på villatomterna i största möjliga mån. Här behöver vi verkligen tänka till:

• Hur säkert blir ett fibernät som till största delen ligger på privata tomter istället för under asfalterad gata?
• Kan ett oaktsamt trädgårdsarbete och kabelbrott på en tomt släcka hela nätet för omkringliggande fastigheter?
• Hur länge förbehåller sig SI rätten att gräva på tomten om t.ex. en granne väljer att ansluta efter några år?
• Vad händer vid ägarbyte av hus etc.?

För egen del försöker vi få till ett möte på plats med SI, för att räta ut frågetecken kring grävning, installation etc., med det verkar inte finnas resurser/vilja till det. Det innebär att vi har väldigt liten kontroll och chans att påverka arbetet när/om det påbörjas. Ska jag gå på attityden de visat upp hittills så kommer de vara kompromisslösa. Passar det inte så får man backa eller bli utan fiber.

EEM/Fibra är mycket tydliga och det är samma budskap från flera källor. Hällbybrunn är mycket intressant för utbyggnad, och det vi kan göra är att tacka nej till SI:s erbjudande.

Ny kommentar

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se
Drivs med Webnode