Stadsnät - Forum

OBS

På tal om snabba leveranser - ser följande information från SI:
Vid alt. 3 gäller följande: "debiteras 5 900 kr när box är monteras i fastigheten".
När monteras ovanstående box?
Det framgår i bilagan "Så går det till ..."
Vid planeringen markeras var man skall gräva och samtidigt monteras boxen. Det kan enl. avtal gå nästan två år mellan boxmontering och färdig fiberförbindelse!
Kanske något att tänka på för alla som är beredda att teckna avtal med grävbolaget.

Ny kommentar

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se
Drivs med Webnode