Stadsnät - Forum

Utbud, Fibra vs Svensk Infrastruktur

Nedan följer en jämförelse mellan Fibra och Svensk Infrastruktur när det gäller tjänsteutbud i dagsläget (kan såklart ändras över tiden). Ytterligare en aspekt att beakta. Kan det vara värt att ha is i magen och inte stressas av en deadline? Kan det vara värt att som storkunden Hällbybrunn invänta alternativ, agera i grupp och dra fördel av konkurrensen?

Tjänst Fibra (EEM) Svensk Infrastruktur
Bredband 11 bolag 8 bolag
TV 9 bolag 3 bolag
Telefoni 7 bolag 4 bolag

Utöver detta har Fibra (EEM) 10 bolag som erbjuder kombinationsabonnemang (bredband/tv/telefoni) vilket just nu ingen av Svensk Infrastrukturs leverantörer gör.

Ny kommentar

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se
Drivs med Webnode