Stadsnät - Forum

Sv:Att driva projekt

Tyvärr så är detta symptomatiskt för Svensk Infrastruktur.

I en "förort" till Stockholm lyckades de att binda upp ett stort antal kunder till sig då de först efter avtalstidens utgång (2 år) lämnade besked att det inte blir något nät. (För dålig vinst?)
Under tiden var fastighetsägarna upplåsta i två år medan en annan aktör drog fiberkabel. Först nu kan de efteransluta sig till denna nya aktör till högre kostnad.

Infrastruktur har en ensidig avtalskonstruktion där de inte lovar någonting.
Ett sunt avtal borde innehålla att bolaget påbörjar utbyggnad inom sex månader och att det är idrifttaget inom ett år samt att det finns ekonomisk ersättning till kunden om de inte håller sitt avtal.

Att försöka nå bolaget för kommunikation och besked är näst intill omöjligt.
Kundservice är ett okänt begrepp.

Ny kommentar

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se
Drivs med Webnode