Företag i Hällby som sponsrar sidan www.ihallby.se - Violas Vrå - Hällby Trädgårdstjänst - E. A. Bokföringstjänst AB - se företagens erbjudanden och annonser vid "Företag i Hällby".

Styrelsen

 • Ordförande Kristofer Stålnacke - kristofer7902@live.com, tel 070-778 80 73
 • Sekreterare Cecilia - cecilia.puranen@gmail.com, tel 076-633 44 27
 • Kassör Eva Andersson - eva@eabokforingstjanst.se, tel 016-35 10 99
 • Frågor om vägunderhåll, i 1:a hand
  Ledamot Torbjörn Larsson, tel 070-210 99 87
 • Frågor om vägunderhåll, i 2:a hand
  Ledamot Tommy Danielsson, tel 016-35 25 46
 • Ledamot Stefan Möller
 • Suppleant Leif Linnskog
 • Valberedare Mats Johansson (sammankallande) och Pierre Hagström
 • Revisorer Sören Holm och Helen Bäckqvist

(Hällbybrunns vägförenings hemsida)

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se