Aktuellt

Resumé - 2018

Hällbybrunns Vägförening Hällbybrunns Vägförening har, sedan föreningen återaktiverats (efter ett uttalat krav från Lantmäteriet), arbetat för att få till stånd en ändring av huvudmannaskapet, från enskilt till kommunalt, för föreningens vägar. Efter många år av segslitna diskussioner enades...
Läs mera

Information för 2018 års vägavgift!

Alla som äger en fastighet i Hällby blir automatiskt även medlemmar i Hällbybrunns Vägförening. Inför årets utskick har en fullständig genomgång gjorts mot Lantmäteriets lagfartsregister för föreningens idag totala 847,3 andelar. (Tidigare år har det inte varit möjligt i denna omfattning och...
Läs mera

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se
Drivs med Webnode