Information för 2018 års vägavgift!

Alla som äger en fastighet i Hällby blir automatiskt även medlemmar i Hällbybrunns Vägförening.

Inför årets utskick har en fullständig genomgång gjorts mot Lantmäteriets lagfartsregister för föreningens idag totala 847,3 andelar. (Tidigare år har det inte varit möjligt i denna omfattning och förändringar fångades istället upp löpande genom att följa annonseringarna i lokala tidningarna).

Det var ett något mer omfattande arbete än förväntat. Vägföreningens andelar debiteras helt, halvt, en tiondels eller flera tillsammans och utöver att ägandet av lagfarter förändras genom försäljningar, gåvor, arv, bodelningar så kan andelar slås samman, delas upp eller tillkomma vid nybyggnationer, mm.

Nu är den stora genomgången i alla fall klar och en testkörning av avi har skickats till Svea Ekonomi. Stora utskicket går därefter iväg när testet ser ok ut vilket gör att avierna beräknas komma till alla i början av vecka 17!

Förfallodatum är därefter 30 dagar från datumet på avin och står med på utskicket.

Vi jobbar kontiunerligt med att försöka fånga upp ägarförändringar av lagfarterna vilket sker manuellt men skulle det vara något fel på er uppgift är ni mer än välkomna att höra av er.

Kontakta Eva Andersson, 016-351099

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se