Företag i Hällby som sponsrar sidan www.ihallby.se - Violas Vrå - Hällby Trädgårdstjänst - E. A. Bokföringstjänst AB - se företagens erbjudanden och annonser vid "Företag i Hällby".

Hällbybrunn

Hällby tätort ligger cirka 6 kilometer väster om Eskilstuna, nära E20:s avfart vid Folkesta och syns från E20 genom det svampformade vattentornet, vilket även är upplyst nattetid.

Ortens officiella benämning, Hällbybrunn, syftade ursprungligen på den brunnsanläggning som från slutet av 1800-talet och en tid 1930-talet fanns i den del av samhället som kallas Nedre Hällby. Där låg källan Hellby helsokälla, beskriven som "vida känd trefaldighetskälla, forntida offerkälla". Ingenting av den tidigare brunnsbebyggelsen återstår idag med undantag av den ståtliga Pallinska läkarvillan. Ortens tidigare järnvägsstation finns ännu kvar i Nedre Hällby, nära det tidigare brunnsområdet, och är idag privatbostad.

Källa: Wikipedia 2015-02-07

 Klicka "gilla" på facebooksidan för I Hällby så får du info om när något nytt läggs upp på sidan och lite tips och påminnelser på aktiviteter från kalendern. (Obs: Inlägg vid diskussionssidorna, forum, etc genererar inte något automatisk info till facebooksidan).

Nyheter

Infogat en liten och...

mycket o-statistiskt undersökning gällande intresset för anslutning till stadsnät. Frågan ställdes...
Läs mera

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se