Årsmöte Hällbybrunns vägförening

Hällbybrunns vägförening har alltsedan föreningen återaktiverades i början av 2000-talet arbetat för att Eskilstuna kommun ska överta huvudmannaskapet för föreningens vägar. För att ett övertagande ska ske så kräver kommunen att ett antal särskilt identifierade vägavsnitt renoveras till godtagbar kommunal standard. Renoveringsarbetet har pågått under år 2018 och resultatet kommer att besiktas av en oberoende besiktningsman under år 2019. Under senare år har kommunen ensidigt kommit att utesluta vägarna i området Lerdalen från en eventuell framtida överenskommelse om ändrat huvudmannaskap.

 Dokumenten finns nu att se på www.hbvf.se

Kupan ligger vid fotbollsplanen mitt emot Hällby centrum. (Nedanför där tidigare Konsum var, vilket var innan Tempo, som var före Helenas Hundskola som var innan företaget Framtida).

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se
Drivs med Webnode