Kvinnokraft i Hällbybrunn

En studiecirkel har hållits om fantastiska kvinnor i Hällby och resultatet av den visas den 9 mars kl 13-16 i Hembygdstugan (vid Hällby kyrka). Kaffeservering i församlingshemmet.

Alla är välkomna!

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se