Företag i Hällby som sponsrar sidan www.ihallby.se - Violas Vrå - Hällby Trädgårdstjänst - E. A. Bokföringstjänst AB - se företagens erbjudanden och annonser vid "Företag i Hällby".

Stadsnät

Stadsnät - Forum

Sv:Information från kommunen

Hej Kristian

Jag heter Johan Sundberg och arbetar på Svensk Infrastruktur. Jag och en kollega för dialogen med Eskilstuna kommun. Jag ställer mig frågande till den information du erhållit gällande att vi endast gräver små delar i kommunal mark och mer parten på tomtmark. Vi har skickat in en schaktansökan för området Torshälla (Hällby projektering är inte klar än) och där ansluts över 95% av fastigheterna direkt från kommunal gata och endast % berörs av kabel till närliggande fastighet. Denna schaktansökan är en offentlig handling så jag tror du kan hämta ut den hos kommunen och säkerställa detta. Du får gärna komma tillbaka till mig med namn på den på kommunen som går ut med denna info så vi kan kontakta dem och visa hur utbyggnaden går till.
Det stämmer att vi på ett fåtal ställen går över tomtmark för att nå en närliggande fastighet, detta eftersom det ibland är tekniskt omöjligt eller extremt dyrt att nå de sista fastigheterna och istället för att höja avgiften för dem löser vi det på detta sätt. Detta efter att vi kommit överens med fastighetsägaren om hur detta skall regleras och hur kabeln skall förläggas.

Här kommer svar på dina punkter.
- Vårt nät byggs till största del ut i gatorna, inte på tomtmark.
- Om en kabel skadas på tomt som berör annan fastighet står vi för hela ansvaret för den kabeln.
- De 5-10% som berörs kommer endast påverkas vid ett tillfälle och det är i samband med att utbyggnaden sker nu. Aldrig senare.
- Vill du registrera kabel hos Lantmäteriet kostar det 350 kr och vi hjälper dig att fylla i blanketten.

Skicka mig din adress så skall jag se till att ansvarig för din gata kontaktar dig och bokar ett på plats besök. I den info vi skickat ut finns även tele och mail till denna person, maila dem direkt om du har kvar dessa papper.

I Torshälla hade boende väntat flera år på att någon skulle bygga ut fiber och vart väldigt positiva till att det nu blev av, 60-70% anmälde sig till oss där.

Hoppas boende i Hällby också ser det positivt att kommer bygga ut ett öppet fibernätet i området nu under 2015. Vi har redan fått in anmälan från ca 30% av boende i Hällby och Slagsta, vilket visar att intresset är stort. Det är två veckor kvar att anmäla sig.

Hälsningar Johan Sundberg

Sv:Sv:Information från kommunen

Faktum kvarstår emellertid att SI i sin "information" inte på något sätt varken har redovisat hur ROT-avdraget 5 900 kr är beräknat eller någon förstudie över hur nätet skall förläggas och utformas samt vem som skall ansvara för drift och underhåll.
Jag har haft kontakt med Eskilstuna kommun och Eva Letho, Kommunstrateg samhällsbyggnad, som påpekar risken av att SI i sitt avtal har rätt att gräva ner fiberrör på enskilda tomter.
Det är betydligt billigare att gräva i tomtmark än i gator. Ställer helt andra krav på bärighet, dokumentation etc. Dessutom kan fastighetsägaren tillgodoräkna sig ett högre ROT-avdrag.
Normalt grävarbete från gata till hus är 8 - 10 meter med ett ROT-avdrag på max 1 500 kr.
Grävning över tomtmark och till hus torde innebära en sträcka på 30 - 50 meter.
Där kommer förmoderligen dessa 5 900 kr i ROT-avdrag att stämma som SI informerar om.
Mitt råd till alla som har eller tänker skriva på är:
Läs igenom avtalet noggrant.
Jämför även månadsavgifterna mellan SI och exempelvis Fibra.
Svensk Infrastruktur har i genomsnitt betydligt högre månadsavgifter!


Seriösa företag genomför en förstudie med förprojektering som underlag. Finns en förprojektering - redovisa i så fall denna.
Om SI inte har gjort varken förstudie eller förprojektering, vad har då SI baserat sinna anslutningsavgifter på?


Allt talar för att Fibra kommer med ett motbud inom kort.

God helg
Bengt-Åke


Sv:Sv:Sv:Information från kommunen

Vad talar egentligen för att Fibra ska komma med ett bud? Frågade så sent som igår och fick bestämt nej. Varför skulle de mörka?

Kommer skriva på SI avtalet om ingen annan visar intresse före 18 jun. Vill inte riskera att vänta på fiber flera år till.

Sv:Sv:Sv:Sv:Information från kommunen

Tja, några garantier kan du nog inte räkna med varken från SI eller Fibra att du får ett fibernät idag eller i morgon.
Allt handlar om "marknadsmässiga villkor".
Ingen aktör är villig att starta ett fiberprojekt som inte är lönsamt. Det betyder att inte bara du som skall skriva på utan kanske 50 - 60 % av Hällbys fastighetsägare.
För att så många skall vara villiga att betala 20 - 30 000 kr för att kunna se på TV och få sin fastighet "mera värdefull" är jag övertygad om att det skadar inte att "sitta still i båten" och få bra beslutsunderlag.
Min retoriska fråga är:
Skulle du köpa en begagnad bil av SI, utan att jämföra med andra alternativ, på den information som finns. Du vet inte ens i dagsläget hur och var nätet skall läggas - "det projekteras"....

Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Information från kommunen

Eller vänd på steken. Skulle du vänta med att köpa den begagnade bilen för att du på omvägar att en annan säljare kanske funderar på att visa dig en annan begagnad bil? Detta i en marknad när du kanske får vänta 10 år på att det ska komma ut ett nytt objekt på marknaden.

Visst är SI:s rykte en smula naggat i kanten, men vill vi ha fiber inom överskådlig framtid så tror jag det är dumt att vara petig med vem som bygger nätet. Rimligtvis ligger det i SI:s intresse att inte ytterligare svärta ned sitt rykte. Även jag hör till skaran som hellre ser Fibra som leverantör p.g.a. lokalanknytning, men ryktena om deras intresse ger jag inte mycket för. Är de genuint intresserade av att bygga i Hällby kommer de med ett bud inom ett par dagar. I annat fall rör det sig om bara om tomt snack (ryktesvägen dessutom) för att undanröja en konkurrent.


Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Information från kommunen

Idag kan du få via din kopparledning VDSL med 30MBit/s detta räcker till att t.o.m. ta hem Ultraupplöst HD-Tv som kräver ca 18MBit/s och samtidigt surfa på andra datorer.

Det är möjligtvis enstaka företag som är i behov av fiber.
Flaskhalsen ligger inte i din uppkoppling till nätet utan i det stora nätet bortom din anslutning i telestation. Från din telestation går allt redan i fiber.

Alla ropar efter fiber och tror att de får snabbare surf. Detta är i 95% av alla fall en helt felaktig slutsats.
Redan i dag med bara 8MBit/s anslutning kan du se exempelvis SVT-play i normalupplösning och samtidigt surfa.

Med detta vill jag ha sagt att de allra flesta gör rätt i att skippa Svensk Infrastrukturs i många stycken osunda avtalskonstruktion och sitta lugnt i båten de närmaste åren.
Du riskerar att kasta 25000kr i sjön utan att du upplever att du fått bättre nätförbindelse!

Läs på så förstår du mer och kan fatta ett välgrundat beslut.
Svensk Infrastruktur vill naturligtvis att du bestämmer dig bums. Därför vill de heller aldrig ha något stormöte då det försvårar deras marknadsföring med bondfångerimetoder.

Sv:Sv:Sv:Information från kommunen

Hej

Tråkigt att du tycker vi är oseriösa. Det är vi inte, vi är Sveriges näst största fiberbyggare efter Telia och har försett snart 45 000 villor med fiber senaste åren. Vi har en serviceorganisation som sköter drift och underhåll på näten i alla de 14 kommuner där vi byggt ut.

Vi gör alltid en mycket avancerad förstudie av alla projekt vi går in i, det är därför vi lyckats så bra och alltid slutför våra projekt. Till skillnad mot många andra aktörer som under många år försöker genomför projekten utan att komma i mål.

När vi är klara med kommunen kommer vi gå ut med vår projektering, vi kan inte gå ut med den innan vi vet att kommunen, bef. ledningsägare m.m. sagt ok till den. Gällande anslutningsavgifter baserar vi det på den 5 års statistik och grävning.

Gällande priser på tjänster ser jag att det skiljer lite men bredbandsbolaget, ComHem, Viasat och Canal Digital kör samma prissättning. Några andra leverantörer har lägre pris hos Fibra och några lägre pris i vårt nät.
Sedan tar vi inte ut någon nätavgift vilket jag hört att Fibra tar ut varje månad vilket gör att om det skiljer något är det ytterst lite.

Hoppas detta gav lite klarhet

Återkom om det är fler frågor, jag ska göra så gott jag kan för att svara på allt.

Hälsningar Johan

Sv:Sv:Information från kommunen

Hej Johan

Bra att du tittar in här och tack för dina svar och klargöranden! Vi har såklart pratat med vår projektledare Christoffer och även en av hans kollegor, och det tydliga budskapet från båda har varit att det inte finns resurser att besöka kunder innan arbetet ska utföras. Däri ligger den största oron för egen del. Att skriva ett avtal på ca 20-26000 kr som blir bindande efter 14 dagar utan att på förhand få chansen att överenskomma t.ex. hur fiberkabeln ska dras in i huset (då vissa föreskrifter finns gällande punktering av tätskikt etc.). Nu skriver du emellertid att det visst finns möjlighet att träffas på förhand (innan kontrakt skrivs), och det är gott nog. Christoffer har min adress och är välkommen att svara på mitt önskemål om möte sedan tidigare. Jag kan nog även gissa mig till din adress för att meddela dig min kontakt på kommunen.

Med vänliga hälsningar
/Kristian

Sv:Sv:Sv:Information från kommunen

Johan skriver i sitt svar till Kristian följande utfästelse:
"Om en kabel skadas på tomt som berör annan fastighet står vi för hela ansvaret för den kabeln."
Så länge Svensk Infrastruktur är verksam i Hällby kan jag tro på detta. Nätet, tillsammans med de övriga näten, kommer att ägas av Svensk Infrastruktur Förvaltning AB. En annan juridisk enhet inom koncernen.
Ambro Nordic Invest AB, moderbolaget, kommer med all sannolikhet att avyttra samtliga fibernät till marknadsmässiga priser när man nått en mättnad på grävandet - SI verkliga affärsidé.
Dessa nya ägare till "Hällbynätet" kommer att vilja ha avkastning på sin investering med hyreskostnader för anslutningar och inte minst kräva betalt av NN som haft oturen att gräva sönder en fiberkabel när NN ville plantera en buske....


Eskilstuna Energi och Miljö

Något nytt om informationen från EEM?

Sv:Eskilstuna Energi och Miljö

Ingen konkret ny info än (ingen skräll iof), fick dock veta att precis som i Slagsta, är det Bikab + lokala entreprenörer påtänkta för ett alternativ även i Hällby.

Hoppas de skyndar sig med detta.

Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

VIKTIG INFO: Imorgon kommer Eskilstuna Energi och Miljö med info om ett kontra bud på fiberdragning i Hällby. VÄNTA MED ATT SKRIVA PÅ FÖR SI tills den nya informationen har kommit ut. Bakgrunden är att kommunen är rädda för att SI inte kommer att få slutföra arbetet pga. sin minst sagt tvivelaktiga historik och därmed binda upp potentiella områden utan att fibern blir levererad, som .t.ex. i Nacka www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2014/07/Stopp-for-fibernatsarbeten/

Sv:Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

Tack för informationen Jack! Vilka fler kanaler kan vi använda för att få ut detta?

Sv:Sv:Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

Facebook, Hällbygruppen - ämnet behandlas flitigt även där. Kommer även att talas mycket om det här under skolavslutningen ikväll.
För de hushåll, som redan skrivit på - undersök om det finns en "ångervecka" eller liknande, det ska ju finnas enligt konsumentlagen. Har annars fått info om 30,000:- i avgift om man vill avbryta avtalet när det väl är ingånget.

Sv:Sv:Sv:Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

Tack!
Jag tror att avtalet kan ångras inom två veckor, men jag är inte säker.

Varifrån har du fått uppgifterna om ett kontrabud?

Sv:Sv:Sv:Sv:Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

Från en jobbkontakt på QuickNet, vilka jobbar ihop med Stadsnätet i Eskilstuna. Kompletterande info där: det är Fibra som kommer med ett bud, alltså bolaget som Mälarenergi, Arboga, Hallstahammar, Strängnäs Energi och Eskilstuna Energi & Miljö har bildat ihop för att bygga ut öppet fiber i Mälardalen.

Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

Tack! Vet du hur de kommer att nå ut med sin information imorgon?

Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

Vet tyvärr inte exakt, mer än att ordvalet var "offentligt".

Sv:Sv:Sv:Sv:Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

Bra att informationen nått kommunen! Har granskat SI och kan bara konstatera att SI slirar med sanningen.
Exempelvis måste företag klart informera om konsumentens ångerrätt, detta enl. Konsumentköpslagen. SI "gömmer" denna tvingande information i sitt avtal under 4. e)
"Efter erhållen beställning skickar leverantören en bekräftelse på avtalet med information om ångerrätten. Beställaren har 14 dagars ångerrätt räknat från det att beställaren mottagit en bekräftelse på köpet. Avtslet är bindande för parterna i 24 månader"
Hur många läser verkligen vad som står i avtalet - inte minst SI rätt att fritt disponera de enskida tomterna för att enklare och billigare förlägga fiberrör i trädgårdar i stället för fräsa upp asfalt i gatorna....
Det är inte utan orsak att Svensk Infrastruktur har blivit fällda i marknadsdomstolen. Exempelvis dom MD 2011:24.
"Marknadsdomstolen förbjuder Svensk Infrastruktur AB vid vite av en miljon kr att vid marknadsföring av bolagets erbjudande om anslutning till fibernät ange pris som reduceras med ROT-avdrag utan att ange hur detta har beräknats."
Har exempelvis SI klart och entydigt visat hur ROT-avdraget beräknas? Det är bara grävning på den egna fastigheten som är ROT-grundande inte installation etc. Hur man kan ange ett typiskt ROT-avtrag på 5 900 kr är inte beskrivit....
Notera även att de som tänker välja alternativ 3 måste läsa lite mer grundligt på vad som står:
"Minsta totalkostnad är 19 835 kr. Det står MINSTA totalkostnad!

Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

Följetongen fortsätter: Min infokontakt och jag blev lite för ivriga: Fibra har inget erbjudande klart till imorgon, utan vad som händer då, är ett möte, där de inblandade parterna ska försöka komma överens ifall en underleverantör till Fibra kan åta sig fiberdragningen i Hällby, då kommunen pressat på pga. skäl som beskrivits tidigare. Kan de få nåt klart på mötet imorgon, så vet vi iaf. att det kommer finnas ett alternativ. Jag skulle få info om det direkt. Spännande.

Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

Jag länkar till domen och ett par lästips:

https://www.notisum.se/rnp/domar/md/MD011024.htm

https://www.familjeliv.se/forum/thread/63698143-funderat-pa-att-skaffa-fiber-for-snabbare-bredband-isafall-varning-for-svensk-infrastruktur-ab

https://www.sydsvenskan.se/lund/hard-kamp-om-fiberkunder/

Sv:Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

Hej Jack!
Jag jobbar som ansvarig säljare för Fibra i Eskilstuna och skulle vilja komma i kontakt med dig. Du får gärna kontakta mig på 021-39 50 10 eller forsaljning@fibra.se
Med vänlig hälsning Malin Bäckström

Sv:Eskilstuna Energi och Miljö kommer med bud på fiber i Hällby

Hej Jack,

Kul att ni engagerar er i fiberfrågan! Intresset för fiber är verkligen stort i Hällby.

De projekt vi startat har vi slutfört, de senaste åren har vi byggt ut fiber till ca. 45 000 hushåll och inga projekt står ej färdigställda.

Jag uppskattar om du kan ge mig namn på den person på kommunen som går ut med denna info, det känns inte bra att de säger att vi inte färdigställer projekten, för det stämmer inte.
Skicka mig gärna namn så skall jag prata med dem.

Hälsningar Johan Sundberg
Svensk Infrastruktur

Fibernät

Jag förespråkar alternativ 1 av RogerP:s förslag.

Vi har nu varit i kontakt med Svensk Infrastruktur vid några tillfällen för att förhöra oss och ifrågasätta vissa uppgifter, och vi får ett minst sagt arrogant bemötande på fullt rimliga frågor. De är trygga i att få tillräcklig uppslutning och därmed fullt medvetna om att det lämnar oss utan alternativ i ett obefintligt förhandlingsläge.
Det här är bara är fri konkurrens så till vida att alla operatör får chansen att etablera sig, men det problematiska är att den första som får foten i dörrspringan kan bete sig hur som helst, eftersom det aldrig kommer att vara lönsamt för andra operatörer att gå in och konkurrera i efterhand. Vi befinner oss alltså i sitsen att mer eller mindre tvingas välja en leverantör och deras tvivelaktiga villkor, eller att inte få fiber alls framöver.

Chansen står – precis som du säger – till att vi går samman och skapar oss alternativ. Tiden är dock knapp eftersom anmälningstiden går ut 18:e juni. Finns förslag på hur vi skulle kunna göra det? Vi är relativt nyinflyttade i området och har inte det bredaste kontaktnätet.

Fibernät

Efter att ha Googlat på Svensk Infrastruktur blir man lite betänksam över deras etablering här i Hällbybrunn. Det är många negativa synpunkter och vissa kommuner har helt förbjudit företaget att gräva inom sin kommun! Man kan ju undra hur de har det med Eskilstuna kommun angående grävandet i gator och hur går det med vägföreningens gator?
Beträffande ROT-avdraget har det varit mycket strul, men i Anmälningsdokumentet pkt. 5c står det att om ”Beställaren inte har grund för avdrag kommer detta inte i något fall att drabba Beställaren ekonomiskt”. Meningen därefter säger att ”Beställaren kommer alltså i sådant fall att vara skyldig att betala samma belopp till Leverantören enligt avtal”. Vad menas, vad innebär ”samma belopp”?
Det sägs också i pkt. 4a att Beställaren skriftligen informerar Leverantören om var i marken el- tele- vattenledningar, avlopp och andra ledningar är belägna. Vilken husägare vet var i marken dessa ledningar finns?
Utbudet av tjänsteleverantörer är begränsat med osäker framtid, vilket även gäller Svensk Infrastruktur, vad händer om SI går i konkurs? Det är trots allt inget stadsnät, bara ett lokalt privatägt fibernät.
Vad har vi då för alternativ?
Som jag ser det, fler finns nog:

Alternativ. 1
En intresseförening bildas som ber alla villaägare att avvakta med SI och sedan ta in offerter från flera leverantörer, då även SI. Detta skulle ge oss alla mera tid och leda till ett, kanske bättre avtal, utan tidspress.

Alt. 2
Någon annan lösning, t.ex. mobil anslutning eller hoppas på att kommunens stadsnät byggs ut i Hällbybrunn.

Alt. 3
Inte acceptera avtalet.
Om ändå nätet byggs skulle husets marknadsvärde kunnas påverkas vid en framtida försäljning och kanske även göra det mindre attraktivt.

Alt. 4
Anta erbjudandet och hålla tummarna för att det går bra. Även i framtiden.

RogerP


Ny kommentar

Omröstning

Är Du intresserad av att ansluta till stadsnät i Hällby?

Ja! 88 56%
Nej. 18 11%

Totalt antal röster: 157

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se
Drivs med Webnode