Företag i Hällby som sponsrar sidan www.ihallby.se - Violas Vrå - Hällby Trädgårdstjänst - E. A. Bokföringstjänst AB - se företagens erbjudanden och annonser vid "Företag i Hällby".

Stadsnät

Stadsnät - Forum

Stadsnät

I veckan kom ett brev från EM där det finns en krystad förklaring till varför Fibra inte kommer att bygga stadsnät 2015 i Hällby, nämligen att intresset för fjärrvärme är för lågt, intresset för stadsnät är dock högt. Att dessa två vilkor samtidigt uppfylls kommer aldrig att inträffa. I nedre Hällby finns tex ett radhusområde med direktverkande el som uppvärmning ofta i kombination med luftvärmepumpar. Det blir en väldigt hög tröskel eftersom fjärrvärme förusätter vattenburen uppvärmning. Däremot kan förutsättningarna till lönsam stadsnätsinstallation knappast bli bättre än där. Visst är det bra att försöka planera så det inte grävs flera gånger i onödan men man måste vara realistiska.

Eskilstuna Energi & Miljö

Har talat med EEMs styrelseordförande Ann-Sofie Wågström , tillika ordinarie styrelseledamot i Fibra.
Vi var överens om att Fibra som kommunalt bolag inte kan gå in på den öppna marknaden och konkurrera men vi hade även samsyn om att Fibra borde klart och entydigt informera Hällbys fastighetsägare följande:
Om Svensk Infrastruktur inte får tillräcklig lönsamhet i sitt Hällbyprojekt och "drar sig ur" kommer Fibra att erbjuda fiberanslutning i närtid.

Ann-Sofie Wågström kommer att driva frågan på Fibras styrelsemöte nästa måndag.

Sv:Eskilstuna Energi & Miljö

Tack för informationen!

Sv:Eskilstuna Energi & Miljö

Ann-Sofie Wågström måste ha missförstått såväl sin egen roll som lagstiftningen.

Naturligtvis får bolaget Fibra gå ut och konkurrera på samma villkor som alla andra aktörer.
Om så inte var fallet skulle ju Fibra aldrig kunna bygga fibernät då det alltid skulle finnas någon annan som är billigare.

Wågström har hamnat på fel stol!

Vem tar Wågström i örat och ser till att bolaget Fibra arbetar kommersiellt och sköter sin uppgift? I annat fall kommer bolaget i snar framtid drabbas av sotdöden.

Sv:Eskilstuna Energi & Miljö

Med det resonemanget skulle ju inte EEM som kommunägt bolag kunna gå ut och konkurrera med leverans av elenergi då det finns en fri kommersiell marknad för el.

Hur tänker hon?

Saknas det kompetens hos makthavarna?

Frågetecknen blir allt för många när det gäller kommunal verksamhet.

Utbud, Fibra vs Svensk Infrastruktur

Nedan följer en jämförelse mellan Fibra och Svensk Infrastruktur när det gäller tjänsteutbud i dagsläget (kan såklart ändras över tiden). Ytterligare en aspekt att beakta. Kan det vara värt att ha is i magen och inte stressas av en deadline? Kan det vara värt att som storkunden Hällbybrunn invänta alternativ, agera i grupp och dra fördel av konkurrensen?

Tjänst Fibra (EEM) Svensk Infrastruktur
Bredband 11 bolag 8 bolag
TV 9 bolag 3 bolag
Telefoni 7 bolag 4 bolag

Utöver detta har Fibra (EEM) 10 bolag som erbjuder kombinationsabonnemang (bredband/tv/telefoni) vilket just nu ingen av Svensk Infrastrukturs leverantörer gör.

Sv:Utbud, Fibra vs Svensk Infrastruktur

Varför inte träffas och diskutera vilka alternativ som finns - Församlingshemmet?
De som trots allt överväger SI borde undvika alt 3. Där kan man prata om "köpa grisen i säcken".
Alt 2 har som texten är utformad ett juridiskt takpris på 19 900 kr, dock inget leveranstid...
Johan på SI framhåller att fiber skall förläggas i gatumark och inte på tomtmark, vilket betyder att från gata till hus skall SI gräva 6 - 10 meter i lös mark till en kostnad av 2 500 kr eller 11 800 kr.
(ROT-avdrag på 5 900 betyder 11 800 kr totalt)

Sv:Sv:Utbud, Fibra vs Svensk Infrastruktur

Bra om ni kan träffas och prata alternativ.

Anledningen till att vi etablerade oss i området var för att vi ringde runt och det besked vi fått var att boende väntat i flera år på att någon ska bygga fiber i Hällby men det är ingen som gör det. Därför valde vi att gå ut till hushållen.

Är det någon som känner sig osäker över alternativ 3 i avtalet så skall ni självklart inte ta det. Vi har dock försett snart 45 000 hushåll med en fiberanslutning och har fullföljt våra avtal mot våra hushållen såhär långt.

Och vi skall fortsätta fullfölja avtalen vi skriver.

Hälsningar Johan Sundberg

Sv:Sv:Sv:Utbud, Fibra vs Svensk Infrastruktur

Om du tycker att ni sköter er så bra så kan man undra varför ni envisas med att köra med en oschysst avtalskonstruktion som friskriver er från praktiskt taget alla åtaganden medan kunden binds upp hårt på 24 månader utan någon garanti för att fiber verkligen installeras.

Er historik och cv övertygar tyvärr inte.

Sv:Utbud, Fibra vs Svensk Infrastruktur

Hej Kristian,

Bra att ni har startat ett forum där ni kan jämföra olika alternativ.

Jag förstår att det är några som vill förespråka Fibra vilket är bra, då kan ni jämföra de alternativ som finns. Eftersom jag arbetar på Svensk Infrastruktur och ansvarar för utbyggnaden i Eskilstuna ska jag försöka förse er med så mycket info jag jag hinner med.

Gällande tjänsteleverantörer har vi med följande leverantörer:
Bredbandsbolaget, Viasat, Canal Digital, ComHem, Bahnhof, Ownit, Bredband2, AllTele, Universal, Tyfon och T3.
Totalt 11 leverantörer, ev kommer vi släppa på fler leverantörer om vi hittar några som kunderna efterfrågar. Kom gärna med förslag!

Gällande leverantörer som erbjuder kombinationer så är det Bredbandsbolaget, ComHem och AllTele.
ComHem är inte med på hemsidan men de har gett besked att de vill vara med i de nya områdena vi bygger ut och ska vara driftsatta under hösten 2015.
På hemsidan finns inte kombinationstjänster med, (den ska uppdateras med dessa) men ni är välkomna att gå in på resp. leverantörs sida för att se deras paket.

Hoppas detta gav er lite klarhet

Hälsningar Johan

Sv:Sv:Utbud, Fibra vs Svensk Infrastruktur

Hej Johan
Tack för snabba svar. Så mycket information som möjligt uppskattas. Det är en stor affär som inte är lätt att överskåda på relativt kort tid.
Påminn gärna därför även Christoffer svara på mina mail.

Mvh
/Kristian

Sv:Sv:Sv:Utbud, Fibra vs Svensk Infrastruktur

Hej
Jag ska prata med Christoffer idag och tar upp det med honom.

Precis, dessa forum brukar vara bra så alla frågor kan komma upp och alla kan få svar. Jag ska göra så gott jag kan för att svara på allt här.

Hälsningar Johan

ROT-avdrag

Varför den udda summan 5 900 kr efter att box är monterad?
Betalningen sammanfaller med planeringen av grävning som är ROT-grundande.
Kan det vara så att Beställaren betalar 5 900 kr och Leverantören debiterar Skatteverket 5 900 kr.
Totalt blir det snabba 11 800 kr.
Inte utan att det känns lite väl märkligt med samma belopp.

Sv:ROT-avdrag

Hej

Beställaren blir debiterad 5 900 kr. ROT söks på upp till 5 900 kr beroende lite på områden. Det kommer variera beroende på förutsättningar.

Hälsningar Johan Sundberg

Sv:Sv:ROT-avdrag

Bra och säker affärsidé.
Beställaren betalar 5 900 kr
Skatteverket bistår med samma belopp - totalt 11 800 kr.

100 beställningar - ingen lönsamhet - väntan - avslut.

Återbetalningen till beställaren 5 900 kr enl. avtal

Kvar i bolaget 100 * 5 900 kr = 590 000 kr minus marknadsinsatsen.

Sv:Sv:Sv:ROT-avdrag

Hej Bengt-Åke,

Om vi inte fullföljer leveransen betalar vi tillbaka till fastighetsägare och skatteverket, vi har stämt av detta med skatteverket och det ska vara möjligt även efter 1-2 år. Dock har aldrig detta hänt men om det skulle hända så är det ingen risk för fastighetsägaren.

Vi träffar alla fastighetsägare först, när vi fått in så stor del fastigheter som krävs för genomföra projektet startar vi arbetet på tomt. Detta för att det ska bli bra för alla parter och ingen skall behöva riskera att lägga ut pengar utan att det blir av.

Hoppas detta gav dig svar

Hälsningar Johan

Sv:Sv:Sv:Sv:ROT-avdrag

Nej - ingen risk för fastighetsägaren men faktum kvarstår att om ni de fakto gräver på en fastighet har ni rätt att behålla ROT-avdraget. Ni har ju utfört ett arbete eller hur. Att ni inte sedan kan eller vill fullfölja är en annan sak.
Då infaller återbetalningsklasulen.
Att det inte har hänt är ju bra - ni har trots allt 2 år på er att fullfölja arbetet.

OBS

På tal om snabba leveranser - ser följande information från SI:
Vid alt. 3 gäller följande: "debiteras 5 900 kr när box är monteras i fastigheten".
När monteras ovanstående box?
Det framgår i bilagan "Så går det till ..."
Vid planeringen markeras var man skall gräva och samtidigt monteras boxen. Det kan enl. avtal gå nästan två år mellan boxmontering och färdig fiberförbindelse!
Kanske något att tänka på för alla som är beredda att teckna avtal med grävbolaget.

Sv:OBS

Hej Bengt-Åke,

Helt korrekt!

Är boende osäkra över detta ska man inte ta alternativ nr 3 utan ta alternativ nr 2.

Vi vill vara tydliga med att det tar i snitt 3-6 månader mellan montering av box och driftsättning. Några kunder får vänta över 12 månader, det kan blir vinter (tjäle m.m.)

Processen ser ut enligt följande:

1. Vi samlar in anmälningar från boende.
2. Vi får klart med markägare om vart i gatan vi skall gräva för att ansluta resp. hus.
3. Närt vi har klart med ingrävningspunkt besöker vi fastighetsägare och tillsammans går vi igenom hur vi skall gräva på fastigheten
4. I samband med detta besök gräver vi ned kabeln på tomten och monterar box i fastigheten, efter underskriven egenkontroll av fastighetsägaren tar vi betalt 5 900 kr.
5. När tjänsten blir driftsatt debiteras resterande del, antingen 995 kr per månad i 12 månader (plus startavgift) eller hela beloppet på en faktura.

Är det någon boende som känner sig osäker med detta, ta kontakt med den som ansvarar för er gata och gå igenom allt i detalj så ni är helt med på processen.

Ingen ska anmäla sig utan att känna sig helt bekväma med förutsättningarna, det är därför vi just nu är 15 personer som arbetar med att gå igenom det med alla boende.

Hoppas ni uppskattar det

Hälsningar Johan

Citat, Fibra

Jag vill förtydliga informationen från Fibra, där Malin Bäckström säger så här:

” Det går bra att citera att området för oss är intressant om vår konkurrent inte väljer att bygga.”

Jag har haft många samtal med Fibra det senaste året, och särskilt sista tiden. De upprepar gång på gång att Hällbybrunn är påtänkt för utbyggnad, att förfrågan för delar av det var pågående och att intresset var stort, men valde att dra sig ur för att en konkurrent hann in med en snävare tidsplan. Det är väl det som är själva dilemmat i den här situationen. Många är trötta (och med all rätt) på att vänta och är i brist på garantier från Fibra eller annan konkurrent obenägna att tacken nej till det erbjudande som vi nu fått. Det innebär dock också att om det blir byggnation av SI så kommer de som tackar nej förmodligen aldrig blir erbjudna en annan leverantör. De som tvekar skulle ha stor nytta av att veta hur övriga i området ställer sig för att veta om det överhuvudtaget kommer att finnas alternativ, men någon sådan information finns inte.
Det idealiska vore såklart att – som i alla andra större affärer man gör – kunna utvärdera två eller flera alternativ parallellt utan att stressas av en deadline. Att vi som en grupp begärde in flera offerter. Därför blir man såklart nyfiken på det Jack och Mini nämner nedan.

Kanske pågår det diskussioner i Facebook-gruppen ”Hällbybor”, men jag har inte fått tillgång dit än.

Sv:Citat, Fibra

Jag håller med Kristian, fiberfrågan är för viktig, speciellt i avseende framtiden, för att slätas över alt. stressa in i avtal under pressad deadline.
Som jag redan skrivit, väntar jag också på fler inofficiella uppgifter från "insatta källor".
Vad jag och min familj frågar oss inför beslutet är: vad är det som säger att SI kommer att få till en klar slutprodukt snabbare, jämfört med t.ex. Fibra som ligger ca: 1år efter, enligt Malin? Vi iaf. benägna att tro tvärtom.

https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2014/07/Stopp-for-fibernatsarbeten/

För att inte tala om att vi själva tycker det skulle kännas betydligt tryggare med en lokalt etablerad fiberleverantör, med tanke på framtida driftsäkerhet mm., även om det på pappret tar längre tid.

Sv:Sv:Citat, Fibra

Kloka ord.

Det beslut som nu många är bereda att snabbt svara ja till får vi alla leva med i många år, vare sig vi går med eller ej. Inget annat bolag kommer att finna Hällby intressant.
Svensk Infrastruktur är bara intresserade av Hällby nu - nästa månad/år är det nya marknader som gäller....

Läs avtalet noga - SI anger ingen tidpunkt när Beställaren har sina 1000Mbit/s och till vilken totalkostnad.....
Enda tidpunkten som jag ser finns under 5. Köpeskillingen f):
"I de fall där Beställaren valt alternativ 3 och fastigheten inte blir driftsatt inom 24 månader...."
Svensk Infrastruktur behöver inte leverera snabbare än 24 månader.

Sv:Sv:Sv:Citat, Fibra

Hej Bengt-Åke,

Helt korrekt.
Men om boende känner stor osäkerhet kring detta så har vi med ett alternativ 2.

Vi har försökt ta fram ett förslag som skall vara så många som möjligt till lags.
Detta baserat på den utbyggnad vi gjort under 5 år till snart 45 000 hushåll.

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på hur vi kan bli bättre!

Hälsningar Johan Sundberg
Svensk Infrastruktur

Slagsta

Skrivit på ' men nu fått höra att våra egna vill bygga oxå( Fibra med Bilab o lokala Grävare !!) . Så bryt gärna era kontrakt då 14 dagars ånger gäller och vänta på Etuna Fibra nätet kan ge svar under veckan 8 juni - 12 Juni

Information från kommunen

Jag har nu pratat med kommunen om hur diskussionerna går med SI. Deras bedömning att SI endast behöver tillstånd över mindre områden, eftersom de tänkt sig att gräva fibernätet på villatomterna i största möjliga mån. Här behöver vi verkligen tänka till:

• Hur säkert blir ett fibernät som till största delen ligger på privata tomter istället för under asfalterad gata?
• Kan ett oaktsamt trädgårdsarbete och kabelbrott på en tomt släcka hela nätet för omkringliggande fastigheter?
• Hur länge förbehåller sig SI rätten att gräva på tomten om t.ex. en granne väljer att ansluta efter några år?
• Vad händer vid ägarbyte av hus etc.?

För egen del försöker vi få till ett möte på plats med SI, för att räta ut frågetecken kring grävning, installation etc., med det verkar inte finnas resurser/vilja till det. Det innebär att vi har väldigt liten kontroll och chans att påverka arbetet när/om det påbörjas. Ska jag gå på attityden de visat upp hittills så kommer de vara kompromisslösa. Passar det inte så får man backa eller bli utan fiber.

EEM/Fibra är mycket tydliga och det är samma budskap från flera källor. Hällbybrunn är mycket intressant för utbyggnad, och det vi kan göra är att tacka nej till SI:s erbjudande.

Ny kommentar

Omröstning

Är Du intresserad av att ansluta till stadsnät i Hällby?

Ja! 88 56%
Nej. 18 11%

Totalt antal röster: 157

ihallby

Har du något bra tips eller info som inte kommit med på ihallby.se men som skulle kunna passa på en sådan här sida? Eller om du har några ändrings- eller förbättringsförslag! Mejla till mejladressen nedan eller via sidan KONTAKTA OSS! Förslag och tips mottages mer än gärna! Med soliga hälsningar
Eva Andersson
info@ihallby.se
Drivs med Webnode